Hallitus esittää hoitajakäyntejä maksuttomiksi -

nykyisin käynnistä voidaan periä parikymppiä 

 

Hallitus esittää, että hoitajakäynneistä tulisi maksuttomia. Maksuttomien perusterveydenhuollon hoitajakäyntien avulla pyritään madaltamaan kynnystä hakeutua hoitoon. Hoitajakäynnin maksuttomuuden vastapainoksi käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä hoitajakäynnistä perittäviä maksuja voitaisiin lisätä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. 

Mielestäni on hyvä idea tehdä perusterveydenhuollon hoitajakäynneistä maksuttomia. Hoitajakäyntien ollessa ilmaisia myös vähävaraisille perheille avautuu mahdollisuus käydä hoitajalla useammin, ja kynnys hakea hoitoa pienenee. Lakiluonnos esittää hoitajamaksun poiston lisäksi ilmaista poliklinikan tutkimusta ja hoitoa. Maksukattoa laajennettaisiin myös muun muassa suunterveydenhuoltoon ja terapiaan. Mielestäni olisi hyvä, jos maksukatto laajenisi hoitajakäynneistä, koska siitä olisi todennäköisesti suurta apua vähävaraisille perheille. Uudistuksessa ei poistettaisi lääkärimaksuja, mikä on mielestäni hyvä asia. Jos myös julkisen terveydenhuollon lääkärimaksut poistettaisiin, kertyisi valtiolle entistä enemmän velkaa.