sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Diabeetikkojen vapaaehtoinen varusmiespalvelu

https://yle.fi/uutiset/3-11214484

Mielestäni diabeetikoilla pitäisi säilyttää vapaaehtoinen varusmiespalvelu. Vaikka 1. tyypin diabetekseen liittyy tietyt terveysriskit, olisi tasapuolista antaa kaikille samat mahdollisuudet. Mielestäni vuosina 2001-2017 toiminut erillisohje olisi pitänyt säilyttää, koska se antaa diabeetikoille vapauden valita. Erillisohjeessa oli myös hyvää se, että siinä tarkistettiin ensin, onko diabeetikolla liitännäissairauksia ja todistetusti hyvä sokeritasapaino. Tarkistaminen auttaa riskien vähentämiseen, mutta ei vie diabeetikoilta heidän mahdollisuuttaan osallistua varusmiespalveluun.

Raumalaiskansanedustajan Matias Marttisen mukaan lääketieteen asiantuntijoiden näkemykset ovat vahvasti diabeetikkojen varusmiespalvelun jatkamisen puolella. Hänen mielestään puolustusvoimien päätös oli huonosti perusteltu ja valmisteltu. Olen hänen kanssaan samalla kannalla, koska luotan asiantuntijoiden sanaan. Matias Marttinen on myös itse 1. tyypin diabeteksen sairastaja ja suorittanut vapaaehtoisen varusmiespalvelun. Uskon siis, että hänellä on myös omien kokemuksien kautta oikea näkemys asiasta.

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Tulisiko naisten mennä armeijaan?

Timo Keränen kertoi uutisessaan ”Puolustusministeri on valmis harkitsemaan kutsuntojen ulottamista naisiin” (16.2.2020, Yle), että tällä hetkellä noin kolmannes alle 30-vuotiaista miehistä jättää asepalveluksen suorittamatta ja olisiko mahdollista, että asepalvelus koskisi myös naisia tulevaisuudessa.

Mielestäni kutsuntojen järjestäminen myös naisille olisi hyvä asia, koska se edistäisi sukupuolien välistä tasa-arvoa, koska tähän asti vain miesten on täytynyt suorittaa asepalvelus tai vastaava palvelus. Kutsuntojen järjestäminen todennäköisesti toisi myös lisää nais sotilaita, joka helpottaisi sodanajan vahvuuden eli 280 000 sotilaan ylläpitämistä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että asepalvelusta ei tulisi tehdä pakolliseksi naisille, vaan kutsunnoista tulisi naisille tehdä tapahtuma, jossa esitellään asepalveluksen hyötyjä ja hyviä puolia, koska todennäköisesti suurimmalla osalla naisista ei ole paljoa tietoa, mitä kuuluu asepalveluksen suorittamiseen ja minkälaisia erilaisia töitä asepalveluksen aikana voi tehdä, esimerkiksi monia naisia voisi enemmän kiinnostaa kyberuhkien torjuminen, kuin erilaisilla aseilla ampuminen.

lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11211182

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

oppivelvollisuuden laajentaminen

https://yle.fi/uutiset/3-11206030

Innostuin luettuani uutisen, joka käsittelee oppivelvollisuuden laajentamista peruskoulun jälkeen. Aluksi maksuton toinen aste kuulosti korvaani erittäin hienolta asialta. Kukapa ei haluaisi, että lukiokirjat, tietokoneet ym. koulutavarat olisivat ilmaisia opiskelijoille. Kuitenkin mietittyäni asiaa enemmän mielipiteeni hieman muuttui. Muutos olisi erittäin kallis veronmaksajille. Hallitusohjelmassa sille on varattu 107 miljoonaa euroa ja kyseisen rahasumman riittävyyttä on kyseenalaistettu. Mielestäni tuon valtavan summan rahaa voisi käyttää tehokkaamminkin ja niille, jotka sitä enemmän tarvitsevat.

Parempi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi se, että lapsilisää maksettaisiin 18-vuotiaaksi asti. Tämä olisi helpompi ja mielestäni järkevämpi ratkaisu. Suomessa on jo valmiiksi korkea verotus, ja uskon, että viimeistään siinä vaiheessa, kun itse joutuu veroja enemmän maksamaan, haluaisi veroprosentin olevan kohtuullinen. Toisaalta ymmärrän myös hyvin sen, miksi toisen asteen koulutuksesta tehtäisiin maksutonta. Muutos tasa-arvoistaisi nuoria, koska kaikilla olisi varaa esimerkiksi lukio-opintoihin. Uudistuksen myötä myös peruskouluun opiskelunsa jättävät nuoret saataisiin opiskelemaan pidemmälle. Olen kuitenkin sitä mieltä, että muutokseen käytettävät rahat voisi käyttää tehokkaamminkin.

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Naisten asevelvollisuus

https://yle.fi/uutiset/3-11211182

Itse uskon asevelvollisuuden ulottumisen naisiin olevan melko ajankohtainen aihe. Kuten tekstissä sanotaankin, jo kolmannes miehistä jättää varusmiespalveluksen suorittamatta. Tämä kertoo myös aika paljon itsessään siitä, miten miehet suhtautuvat tällaiseen pakolliseen palvelukseen.

Tänä päivänä, kun tasa-arvo on paljon esillä, niin kyllähän se tuo esille myös sen, miten vain miesten täytyy suorittaa varusmiespalvelu. Tämä kuitenkin vie paljon aikaa eikä ole pelkkä kesäleiri. Naisten ei edes tarvitse suorittaa siviilipalvelusta. Suomen lisäksi suhteellisen harvassa maassa on edes pakollinen asevelvollisuus. Tämä voi herättää kysymyksen pitäisikö asevelvollisuuden olla pakollinen ollenkaan vai pitäisikö sen olla vapaaehtoinen kaikille.

Kyse ei ole kuitenkaan siitä, etteikö naiset pystyisi suorittamaan asepalvelusta. Sodankäynti muuttuu koko ajan ja erilaisia tehtäviä on suuri määrä. Näihin tehtäviin tarvitaan henkilöitä olivat ne sitten miehiä tai naisia. Armeijan kautta voi myös saada hyviä ura mahdollisuuksia.

Suomessa ylipäätään sodanajan vahvuutta on vaikea pitää yllä ja tämän takia miehiä ja sekä naisia tarvitaan enemmän armeijaan.

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Asunnottomuus

Yle julkaisi 18.helmikuuta sivuillaan uutisen, jossa kerrotaan asunnottomuuden määrästä Suomessa. Uutisessa kerrotaan siitä, miten asunnottomien määrä on vähentynyt viime vuosina. Ylen mukaan asunnottomien määrä oli vähentynyt 300 henkilöllä. Aikaisempana vuonna asunnottomien määrä oli ollut noin 4900 henkilöä. Viime vuoden lopussa asunnottomien määrä oli taas noin 4600 henkilöä. Mielestäni mielenkiintoinen tilasto oli se, että pääkaupunkiseudun osuus koko maan asunnottomista oli 52%. Mielestäni asunnottomien tilanne on melko hyvä ottaen huomioon Suomen asukasluvun. Mielestäni erittäin hyvä asia on kuitenkin on se, että asunnottomien määrä on vähentynyt viime vuosina. Vaikka asunnottomien tilanne on menossa parempaan suuntaan, tilannetta voidaan silti parantaa. Olisi hyvä perustaa enemmän väliaikaisasuntoja ja hoivakoteja asunnottomille. Ennen kaikkea hoivakoteja pitäisi saada pääkaupunkiseudulle, sillä siellä asunnottomien ongelma on tällä hetkellä suurin. Asunnottomat kerääntyvät helposti rappukäytäviin ja muihin ei-toivottuihin paikkoihin, joka ei tee hyvää kaupungin maineelle. Ehdottoman tärkeää olisi myös auttaa nuoret poissa kaduilta.

https://yle.fi/uutiset/3-11214809