Oppivelvollisuuden laajentamissuunnitelmassa on edetty pohtimaan, miten opintojen maksuttomuus toteutetaan 

 

Yle.fi julkaisemassa uutisessa “Oppivelvollisuuden laajentamissuunnitelmassa on edetty pohtimaan, miten opintojen maksuttomuus toteutetaan” (12.2.2020) pohditaan kuinka oppivelvollisuuden laajentamissuunnitelmassa saataisiin opintojen maksuttomuus toteutettua. Uudistuksen valvojille on esitetty kaksi mahdollista vaihtoehtoa, toisessa ehdotuksessa olisi oikeus neljän vuoden maksuttomaan koulutukseen tutkinta koulutuksen aloittamisen jälkeen, lisäksi edeltävän koulun yksi vuosi olisi maksuton. Tämä ehdotus on omasta mielestäni hyvä, koska tämä saattaisi vaikuttaa jonkun uravalintaa, jos hänellä ei olisi muuten varaa mennä tähän kouluun. Toisessa ehdotuksessa olisi oikeus toisen asteen opiskelu paikassa olisi ilmaiseen kalenterivuoteen täytettyään 20 vuotta. Eli tässä maksuttomuus koskisi tutkintatavoitteista koulutusta että nivelvaiheen koulutusta. Mielestäni tämä ehdotus olisi parempi, koska siinä on enemmän maksutonta koulutusta ja 20 vuotiaan ei olisi välttämättä maksaa koulutusta varsinkaan, jos asuu yksin ja ei ole vakaata työpaikkaa. Uutisessa kerrotaan myös, että vuoden 2021 aloittavilla ja niiden jälkeisillä oppilailla olisi maksuton toisen asteen opinnot, jotta kaikki suorittaisivat toisen asteen opinnot ja toisi samaan aikaan tasa-arvoa. Tästä en voisi kyllä kiistellä, koska mielestäni toisen asteen opiskelupaikan suorittaminen on tärkeää. Maksuttomuuteen liittyisi oppimateriaali, työvälineet, myös kelan tuen oikeutettava koulumatkan raja alennettaisiin 10 kilometristä 5 kilometriin. Tämä kyllä toisi tasa-arvoisuutta ja oikeutta koulun käymiseen, joka on mielestäni hyvä juttu ja se pitäisi toteuttaa.